Despre Noi

Romania Active este o Organizație Patronală autonomă, fără caracter politic, bazată pe principiul liberei asocieri, ca persoană juridică de drept privat, nonprofit, inființată în scopul apărării si promovării drepturilor și intereselor comune ale membrilor săi, prevăzute de prevederile legale în vigoare, pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum și de propriul actul constitutiv, independent de autoritățile publice, partide politice și sindicate.

Asociația Patronală este înființată și funcționează în baza Legii Dialogului Social nr. 62/2011.

Principiile care guvernează relația dintre membrii Asociației Patronale și pe care se bazează interesele comune sunt următoarele: solidaritate, transparență, democrație și promovarea interesului economic.

VIZIUNE

Viziunea Romania Active este aceea de a fi vocea unită a industriei de sănătate, fitness și activitate fizică din România.

MISIUNE

Misiunea Romania Active este de a promova interesele tuturor organizațiilor care conlucrează pentru ca mai mulți oameni să devină mai activi, mai des.

Misiunea noastră de lungă durată și fără compromisuri este de a unifica industria de Sănătate și Fitness și de a crea condițiile în care sectorul nostru poate crește. Valorile noastre fundamentale sunt: solidaritatea, transparența, democrația și promovarea și protejarea intereselor economice.

Ne angajăm să îmbunătățim sănătatea națiunii prin promovarea sănătății, fitnessului, activității fizice și stilului de viață activ.

OBIECTIVE

• Creșterea Industriei de la 4,2 % (în 2018) la 7% în 2025, o creștere de 66 % ;

• Reprezentarea si apărarea drepturilor si intereselor legitime ale Industriei de Sănătate si Fitness din România ca industrie, fiind reprezentată în toate domeniile legislative și de reglementare române și europene;

• Să fie vocea României pentru sectorul de sănătate, fitness și activitate fizică.

Să ofere partenerilor noștri o platformă de susținere, profesională și inovatoare pentru a reuși să îmbunătățească profitabilitatea și să crească.

Acțiunile
RomaniaActive

Realizăm acest lucru prin facilitarea parteneriatelor cu impact mare, făcând campanii și furnizând servicii în calitate de membru. Existăm pentru a servi oricărei organizații cu rolul de a face mai mulți oameni mai activi, mai des. Principalele acțiuni de început vor fi alinierea industriei.