Membri

Societăți, organizații și instituții care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a. desfășoară în prezent efectiv activitățile aferente următoarelor coduri CAEN:

  • CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive;
  • CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
  • CAEN 9313 – Activități ale centrelor de fitness;
  • CAEN 9319 – Alte activități sportive;

Pentru evitarea oricărui dubiu, enumerarea de mai sus nu va fi interpretată ca fiind limitativă, iar membrilor activi ai Asociației Patronale li se permite sa desfășoare alte activități care nu au legatură cu codurile CAEN menționate mai sus.

b. activitățile menționate mai sus au fost înregistrate în mod corespunzător la Oficiul Registrului Comerțului relevant ca activități comerciale desfășurate efectiv la sediul sau punctele de lucru ale societăților. În plus, activitățile prevăzute la punctul a de mai sus se vor desfășura efectiv în cadrul unor centre de Sănătate și Fitness;
În sensul prezentului articol, „centre de Sănătate și Fitness” înseamnă spațiile echipate corespunzător cu mașinile și echipamentele necesare pentru fitness și exerciții fizice, utilizate de clienți în scopuri de exerciții fizice.

c. au activat pentru mai mult de 2 ani în domeniul serviciilor de sănătate și fitness, adică au desfășurat efectiv activitățile descrise la punctul a de mai sus pentru o perioadă mai mare de 2 ani. Pentru evitarea oricarui dubiu, în sensul prezentei secțiuni, realizarea efectivă va insemna obținerea de venituri din activitățile mai sus menționate, înregistrate si autorizate conform prevederilor legale aplicabile.

d. gestionează centre de Sănătate și Fitness,

e. au minim 3 angajați/contractanți independenți cu contracte individuale de muncă/contracte de servicii și

f. au referințe pozitive de la cel puțin doi membri activi ai Asociației Patronale, pot fi membri activi ai Asociației Patronale. Fondatorii Asociației Patronale dețin de drept poziția de membri activi.

  • Societățile care gestionează centre de Sănătate și Fitness și desfășoară o activitate pe piața serviciilor de sănătate și fitness de până la doi ani. Calitatea de membru de probă al Asociației Patronale poate fi acordată societății care solicită să fie acceptată ca membru al Asociației Patronale și desfășoară o activitate pe piața serviciilor de sănătate și fitness de până la 2 ani.
  • Perioada de probă durează un an de la data admiterii în Asociația Patronală.
  • Centre de sănătate și Fitness, societăți care se ocupă de vânzarea de echipamente și articole sportive, societăți care se ocupă de vânzarea de alimente și băuturi nealcoolice, edituri, sisteme de rezervare, fundații /asociații sportive, instituții financiare care finanțează activități în domeniul sănătății și fitnessului, instituții de cercetare-dezvoltare etc., precum și orice alte persoane juridice care doresc să adere la aceasta și să participe la atingerea scopului și obiectivelor Asociației Patronale.

  • Membrii asociați vor plăti o taxă lunară recurentă Asociației Patronale și o taxă anuală recurentă (a se vedea structura taxelor).

Stay up to date with the latest news

Subscribe to our monthly newsletter to stay informed on the latest information.

By clicking the Subscribe button below, I agree to the processing of my name, surname and email address in order to receive fitness and health alerts, marketing materials and communications about Romania Active’s events.

For more information, please consult our Privacy Policy.

*your email address will not be used for spam.

Fii la curent cu ultimele noutăți

Abonează-te la newsletter-ul nostru lunar pentru a rămâne informat cu privire la cele mai recente noutăți.

Apăsând click pe butonul Mă abonez de mai jos, sunteți de acord cu prelucrarea numelui, a prenumelui și a adresei de e-mail pentru a primi ultimele noutăți din domeniul fitness și sănătate, materiale de marketing și comunicări despreevenimentele Romania Active.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate.

*adresa dumneavoastră de email nu va fi folosita pentru spam.