Devino Membru

Este vital ca noi, ca industrie, să fim reprezentați la nivel național și să influențăm toate domeniile normelor și reglementărilor românești privind sectorul nostru de sănătate, fitness și activitate fizică.

În calitate de voce unită a industriei românești din sectorul sănătății, fitnessului și activității fizice, Romania Active lucrează, dezvoltă, reprezintă, susține și apără cel mai bun interes al membrilor săi în relația cu autoritățile publice, sindicatele și alte persoane juridice și fizice, în mediul internațional și cadrul național și în conformitate cu prevederile legale.

Dacă organizația dumneavoastră lucrează pentru a face fitnessul și activitatea fizică accesibile și realizabile pentru cât mai mulți oameni posibil, dacă recunoașteți concurența liberă, corectă și inovatoare, precum și îmbunătățirea constantă a abilităților și cunoștințelor ca fiind esențiale pentru succesul industriei noastre, dacă credeți în a face românii mai activi, mai des, oferindu-le acces la servicii de sănătate și fitness, asigurând în același timp cele mai bune practici de calitate, Romania Active este locul unde se regăsesc toate aceste convingeri și acțiuni unificate la nivel național.

Împreună devenim vocea unificată a industriei noastre și realizăm mai mult!

Dacă dorești să te contactăm noi completează formularul de aplicare

DE CE SĂ DEVII MEMBRU ROMANIAACTIVE?

Ca membru al Romania Active:

MEMBRI ACTIVI

Deveniți Membru Activ dacă societatea dumneavoastră exploatează un club sportiv sau un club de fitness de mai mult de 2 ani și are mai mult de 3 angajați.

MEMBRI
ONORIFICI

Deveniți Membru de Probă dacă societatea dumneavoastră operează un club sportiv sau un club de fitness de până la 2 ani.

MEMBRI
ASOCIATI

Deveniți Membru Asociat dacă reprezentați o persoană juridică care dorește să adere la Romania Active și să participe la atingerea scopului și obiectivelor Asociației.

Societăți, organizații și instituții care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a. desfășoară în prezent efectiv activitățile aferente următoarelor coduri CAEN:

  • CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive;
  • CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
  • CAEN 9313 – Activități ale centrelor de fitness;
  • CAEN 9319 – Alte activități sportive;

Pentru evitarea oricărui dubiu, enumerarea de mai sus nu va fi interpretată ca fiind limitativă, iar membrilor activi ai Asociației Patronale li se permite sa desfășoare alte activități care nu au legatură cu codurile CAEN menționate mai sus.

b. activitățile menționate mai sus au fost înregistrate în mod corespunzător la Oficiul Registrului Comerțului relevant ca activități comerciale desfășurate efectiv la sediul sau punctele de lucru ale societăților. În plus, activitățile prevăzute la punctul a de mai sus se vor desfășura efectiv în cadrul unor centre de Sănătate și Fitness;
În sensul prezentului articol, „centre de Sănătate și Fitness” înseamnă spațiile echipate corespunzător cu mașinile și echipamentele necesare pentru fitness și exerciții fizice, utilizate de clienți în scopuri de exerciții fizice.

c. au activat pentru mai mult de 2 ani în domeniul serviciilor de sănătate și fitness, adică au desfășurat efectiv activitățile descrise la punctul a de mai sus pentru o perioadă mai mare de 2 ani. Pentru evitarea oricarui dubiu, în sensul prezentei secțiuni, realizarea efectivă va insemna obținerea de venituri din activitățile mai sus menționate, înregistrate si autorizate conform prevederilor legale aplicabile.

d. gestionează centre de Sănătate și Fitness,

e. au minim 3 angajați/contractanți independenți cu contracte individuale de muncă/contracte de servicii și

f. au referințe pozitive de la cel puțin doi membri activi ai Asociației Patronale, pot fi membri activi ai Asociației Patronale. Fondatorii Asociației Patronale dețin de drept poziția de membri activi.

  • Societățile care gestionează centre de Sănătate și Fitness și desfășoară o activitate pe piața serviciilor de sănătate și fitness de până la doi ani. Calitatea de membru de probă al Asociației Patronale poate fi acordată societății care solicită să fie acceptată ca membru al Asociației Patronale și desfășoară o activitate pe piața serviciilor de sănătate și fitness de până la 2 ani.
  • Perioada de probă durează un an de la data admiterii în Asociația Patronală.
  • Centre de sănătate și Fitness, societăți care se ocupă de vânzarea de echipamente și articole sportive, societăți care se ocupă de vânzarea de alimente și băuturi nealcoolice, edituri, sisteme de rezervare, fundații /asociații sportive, instituții financiare care finanțează activități în domeniul sănătății și fitnessului, instituții de cercetare-dezvoltare etc., precum și orice alte persoane juridice care doresc să adere la aceasta și să participe la atingerea scopului și obiectivelor Asociației Patronale.

  • Membrii asociați vor plăti o taxă lunară recurentă Asociației Patronale și o taxă anuală recurentă (a se vedea structura taxelor).

MEMBRII CONSILIULUI DE CONDUCERE