Termeni și Condiții

Romania Active este o organizație patronala, autonoma, fără caracter politic, înființata in baza principiului liberei asocieri, ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita în temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011 in scopul apararii si promovarii drepturilor si intereselor comune ale membrilor sai, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte. Romania Active lucrează, dezvoltă, reprezintă, susține și apără interesul superior al membrilor sai (entitati ce activeaza in domeniul sectorul de Sănătate și Fitness) în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice în plan internațional și național.

Membrii Romania Active sunt (entitati ce activeaza in domeniul sectorul de Sănătate și Fitness).

ROMANIA ACTIVE are ca obiect de activitate următoarele:

 1. se asigura ca operatorii in domeniul activităților fizice, al sănătății si al fitnessului mentin un nivel de baza al practicii pentru siguranta, standardele si cele mai bune practici de calitate si bunastare a clientilor;

 2. reprezinta, promoveaza, sustine si apara interesele economice, juridice si sociale ale membrilor sai;

 3. promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii;

 4. are dreptul de a desemna, in condițiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca la nivelul sectorului de activitate, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile bipartite si tripartite de dialog social;

 5. elaboreaza si promoveaza linii directoare si standarde de calitate;

 6. promoveaza cele mai bune practici in conformitate cu standardele Internationale si Europene;

 7. promoveaza principiile responsabilitatii sociale;

 8. asigura pentru membrii sai informarea, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul ocuparii si formarii profesionale, precum si al sanatatii si securitatii in munca;

 9. la cererea membrilor sai, are dreptul de a-i asista si reprezenta in fata instantelor de judecata de toate gradele, a organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati, prin aparatori proprii sau alesi;

 10. elaboreaza si implementeaza politici de ocupare si plasare a fortei de munca;

 11. elaboreaza strategii si politici de dezvoltare economico-sociala la nivel sectorial si national, in conditiile legii;

 12. infiinteaza si administreaza, in conditiile legii, in interesul membrilor sai, unitati sociale, de cultura, invatamant si cercetare in domeniul propriu de interes, societati, de asigurari, precum si banca proprie;

 13. promoveaza activitatea fizica, sanatatea si fitnessul si sportul in general, pentru a promova interesele tuturor organizatiilor care actioneaza in vederea atragerii mai multor oameni, mai activi si mai frecvent.

Atunci când Termenii și Condițiile de față menționează „Romania Active”, „Noi” sau „Al nostru”, se referă la Romania Active, cu sediul în Str. Ion Brezoianu nr. 27, etaj 8, biroul nr.1, Clădirea Bog’art, Sector 1, București, România.

Acești Termeni și Condiții vor reglementa utilizarea de către dumneavoastră a acestui site, care poate fi găsit la www.romaniaactive.ro. Nu veți folosi acest site web în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi Condiţiile care urmează. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii şi Condiţiile, atunci veți fi nevoit să încetaţi imediat utilizarea website-ului.

Citiți cu atenție acești Termeni și Condiții. Prin accesarea și utilizarea website-ului se consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu Termenii și Condițiile.

 1. Introducere

Anumite date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul website-ului Romania Active. Detaliile privind prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt disponibile în Politica de Confidențialitate. Prin transmiterea oricăror date cu caracter personal prin intermediul pe site-ul nostru web, sunteți de acord că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de Confidențialitate.

Site-ul nostru poate conține informații, texte, date, grafice, fotografii, ilustrații, opere de artă, nume, logo-uri, mărci comerciale, mărci de servicii și informații despre Romania active, domeniile sale de practică de sănătate și informații generale sub formă de documente (“Informații”).

Conținutul acestui site web nu poate fi considerat ca recomandare şi nu ar trebui luat în considerare pentru luarea de decizii.

 1. Înregistrarea unui cont pentru a deveni membru

Definim „Membru” orice persoană care accesează și utilizează serviciile noastre. Orice persoană care dorește să devină membru trebuie să întrunească condițiile prevăzute pentru fiecare tip de Membru.

În cadrul platformei sunt patru tipuri de Membru, astfel:

 • „Membru Activ” poate fi o societate înregistrata potrivit dispozitiilor legale in vigoare. De asemenea, obiectul de activitate al societatii trebuie sa fie reprezentat de activitati de furnizare servicii fitness. Aceasta din urma sa presteze serviciile de minimum 2 ani;

 • „Membru de Onoare” poate fi orice societate care prin actiunile sale a contribuit semnificativ la promovarea afacerilor, activitatilor fizice, a sanatatii si a sportului in general. Mai mult, poate deveni Honorary Members orice persoana care a contribuit la promovarea scopurilor Romania Active.

 • „Membru Asociat” poate fi orice societate care vinde echipamente si articole sportive, mancare si bauturi fara alcool. De asemenea, poate deveni Associated Members orice persoana care furnizeaza bunuri/servicii in legatura cu scopul Romania Active.

 • „Membru de Proba” pot deveni societatile care gestioneaza centre de fitness sau desfasoara alte activitati pe piata serviciilor de sanatate si fitness de pana in 2 ani.

Înregistrarea contului se realizează prin completarea formularului existent pe website la secțiunea „Devino Membru”, dupa care, candidatul isi alege tipul de Membru si urmeaza procedura de inregistrare.

Ulterior creării contului de utilizator pe website, vă puteți conecta prin utilizarea adresei dumneavoastră de e-mail și a parolei.

Doar persoanele care au peste 18 ani pot crea un cont pe site-ul Romania Active.

 1. Modificări ale website-ului, software-ului şi ale serviciilor

Romania Active îşi rezervă dreptul de a:

 • modifica sau şterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Romania Active nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;

 • modifica, şterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoţie (inclusiv, dar fără a se limita la, orice preverderi, părţi, licenţe, preţuri), aşa cum sunt promovate pe acest website în orice moment, fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Romania Active nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;

 • modifica sau întrerupe orice voucher promoţional de reducere sau cod de cupon de reducere în orice moment cu anunţ prealabil, iar dvs. acceptaţi faptul că Romania Active nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

 1. Linkuri către website-urile terţilor

Website-ul poate include linkuri către website-urile terţilor, care sunt controlate şi conduse de alţii. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acestui website, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.

 1. Drepturi de Proprietate Intelectuală

Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra acestui website şi a materialelor publicate sau accesibile pe website aparţin Romania Active sau licenţiatorilor săi. Website-ul, materialele publicate sau accesibile pe website, precum şi Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenţiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru accesarea şi utilizarea acestui website).

Pentru aceste scopuri, Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale includ următoarele (oriunde şi oricând apar şi pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă şi alte informaţii confidenţiale, drepturi de natura oricărora dintre aceste elemente în orice ţară, drepturi de natura competiţiei neloiale şi drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale şi comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) şi înregistrările şi aplicaţiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

 1. Limitarea răspunderii

Website-ul este distribuit pe baza „aşa cum este” şi „disponibil” fără nicio reprezentare sau promovare făcută şi fără garanţie de niciun fel expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanţiile de calitate satisfăcătoare, neîncălcare, compatibilitate, securitate şi acurateţe.

În limita impusă de lege, Romania Active nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând, dar nelimitându-se la, pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea website-ului.

Romania Active nu oferă nicio garanţie că funcţionarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruşi sau orice alte elemente ce pot fi dăunătoare sau distructive.

Nimic din aceşti Termenii şi Condiţii nu poate fi interpretat ca excluzând sau limitând răspunderea Romania Active pentru moartea sau accidentarea personală ca rezultat al neglijenţei Romania Active, a angajaţilor sau a agenţilor săi.

 1. Despăgubiri

Romania Active își rezervă dreptul de a fi despăgubit sau absolvit, împreună cu angajații și agenții săi, de orice răspundere sau taxă legală, stricăciune, pierdere, cost și orice altă cheltuială în relaţie cu revendicările sau acţiunile aduse împotriva Romania Active, apărute în urma oricărei încălcări de către dvs. a Termenilor şi Condiţiilor sau a altor responsabilităţi născute din utilizarea acestui website.

 1. Anulare

În cazul în care oricare dintre prevederile Termenilor și Condițiilor este declarată, de către orice autoritate sau de o altă competenţă, nulă, anulabilă, ilegală sau nonexecutabilă în vreun fel, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă, astfel încât să se conformeze intenţiilor Romania Active sau ale dvs., fără a intra în ilegalitate sau, la discreţia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din Termeni și Condiții, iar prevederile rămase își păstrează valabilitatea.

 1. Legi aplicabile şi dispute

Termenii și Condițiile de față sunt guvernate de şi formulate în acord cu legea din România ale cărei instanțe de judecată au competență exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din acești Termeni și Condiții, iar dvs. sunteţi de acord că locul de punere în practică al acestor Termeni și Condiții este România.

 1. Titluri

Titlurile sunt incluse în aceşti Termeni şi Condiƫii pentru convenienţă şi nu vor afecta înţelegerea acestor Termeni şi Condiƫii.

 1. Înţelegerea completă

Termenii și Condițiile împreună cu alte documente la care se face referire expres în Termeni și Condiții includ întreaga înţelegere dintre dvs. și Romania Active în legătură cu utilizarea website-ului şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale. Orice explicaţie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea Termenilor şi Condiţiilor. Prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în aceşti Termeni şi Condiƫii şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în aceşti Termeni şi Condiƫii.

 1. Actualizări ale Termenilor și Condițiilor

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor acești Termeni și Condiții. În cazul în care modificăm Termenii și Condițiile, vom publica Termenii și Condițiile revizuite pe website și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Termenilor și Condițiilor. După data la care Termenii și Condițiile actualizate intră în vigoare, accesarea website-ului nostru va reprezenta acceptarea de către dvs. a respectivilor Termeni și Condiții actualizate.

Prezenta versiunea Termenilor și Condițiilor a fost redactată în limba engleză și în limba română și în caz de neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la: Romania Active, Str. Ion Brezoianu nr. 27, etaj 8, biroul nr.1, Clădirea Bog’art, Sector 1, București, România, prin email la contact@romaniaactive.ro sau să completați formularul de contact pe care îl puteți găsi accesând link-ul https://www.romaniaactive.ro/contact/.

Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.